Phần mềm CRM là gì

0
480

Phần mềm CRM là phần mềm máy tính sử dụng chủ yếu cho các tập đoàn, công ty, tổ chức kinh doanh nhằm mục đích quản trị mối quan hệ khách hàng một cách có tổ chức.

Ví dụ, một doanh nghiệp sẽ sử dụng phần mềm CRM trong đó họ xây dựng một cơ sở dữ liệu về khách hàng của mình và mô tả đầy đủ các thông tin chi tiết về khách hàng như: Đặc điểm, lĩnh vực hoạt động, sản phẩm kinh doanh, đầu mối liên hệ, các sản phẩm đã mua, chu kỳ mua hàng v.v… Các nhân viên bán hàng, người cung cấp dịch vụ sẽ dựa trên cơ sở dữ liệu này để lên kế hoạch sản phẩm, dịch vụ, nhắc nhở khách hàng của sản phẩm, dịch vụ theo từng điều kiện cụ thể v.v…

phần mềm CRM là gì
phần mềm CRM là gì

Một phần mềm CRM tiêu chuẩn bao gồm những gì?

Phần mềm CRM hướng chức năng đến việc Quản trị mối quan hệ khách hàng, mỗi phần mềm CRM khác nhau có thể có tập hợp chức năng khác nhau nhưng đều tập trung vào các chức năng chính sau đây:

Hỗ trợ bộ phận tiếp thị của doanh nghiệp xác định và nhắm mục tiêu khách hàng tốt nhất của họ, quản lý các chiến dịch/ chương trình tiếp thị và chỉ ra các đầu mối liên hệ có chất lượng cho đội ngũ bán hàng.

Hỗ trợ để có thể tổ chức tốt việc bán hàng từ xa. Trong đó hệ thống phần mềm được sử dụng bởi nhiều tài khoản và các thông tin khách hàng được chia sẻ lẫn nhau, giữa các đơn vị con, các nhân viên bán hàng khác nhau ở các địa điểm khác nhau để tinh giản quy trình.

Cho phép hình thành các mối quan hệ cá nhân với khách hàng thông qua các đầu mối liên hệ, mục đích là để cải thiện sự hài lòng của khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận. Xác định các khách hàng có lợi nhuận cao nhất và chuẩn bị được sự đáp ứng dịch vụ cao nhất.

Cung cấp tự động các thông tin khách hàng cho đội ngũ nhân viên. Nhờ vậy đội ngũ nhân viên có phản ứng tức thời đối với các giao dịch khách hàng, xây dựng mối quan hệ hiệu quả giữa các công ty, cơ sở khách hàng và đối tác.

Hỗ trợ tự động hóa các tác vụ thường niên trong việc giao dịch với khách hàng, tự động hóa các chương trình marking trực tuyến internet, điện thoại di động v.v..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here